Društvo    
   ... domov   O društvu Članarina Organi društva Obrazci in brošure Statut Občni zbori PD Žalec Zgodovina


09.06.1967 ob 16.uri je bil v dvorani Hmezada v Žalcu ustanovni sestanek društva. V prvi upravni odbor so bili izvoljeni; Tone Delak (predsednik), Franc Dosedla (prvi podpredsednik), Vili Glažar (drugi podpredsednik), Malčka Zupanc(tajnica),Marica Kranjc (blagajničarka), Mira Cafuta (pionirski odsek), Dušan Sluga(markacijski odsek), Amalija Arzenšek (gospodarski odsek), Janko Klinc (vodniški odsek), Alenka Tofant (kulturno-literalni odsek)in Maks Potočnik (varstvo narave). V nadzorni odbor sta bila izvoljena: Zofka Cvenk (predsednica) in Ludvik Lampret (član) ter v disciplinsko sodišče: Jože Zajc (predsednik) in Polde Rajh (član).

Leta 1970 je bil na Bukovici postavljen lesen provizorij. Prva pot na Bukovico je bila markirana leta 1973 in od takrat je Bukovica tudi kontrolna točka Savinjske planinske poti.

27.04.1991 je bil odprt novi planinski dom na Bukovici.

Leta 1985 je bila ustanovljena planinska sekcija v Galiciji. 18.11.1988 je bil ustanovni sestanek mladinskega odseka.

Leta 1988 je bil v prenovljeni mežnariji odprt in predan v upravljanje PS Galicija planinski dom na Gori.

Leta 1991 je bila ustanovljena planinska sekcija na Ponikvi.

11.09.2004 se PS Galicija osamosvoji in ustanovi Planinsko društvo Galicija.

06.06.2007 je društvo praznovalo 40 let delovanja in je prejelo Grb občine Žalec. Svečano praznovanje je bilo na Bukovici pri planinskem domu 9.junija. Ob zaključku praznovanja je bila ob pomoči občine zamenjana salonitna kritina na domu za okolju prijaznejšo. Razširjena in obnovljena je bila tudi cesta od zgornje postaje tovorne žičnice do doma.

Dosedanji predsedniki:Tone Delak 1967-1971
Jože Kučer 1971-1974
Ivan Jurhar 1975-1985
Lojze Kampuš 1985 -1988
Janez Meglič 1988-2001
Vlado Rojnik 2001-2023
Nejc Balažič 2023-
Število obiskov: 35442 , izdelano v 0.22716689109802 s
Poslji postoinfo@pdzalec.si