PD Žalec in POT    
   ... domov   Začetna leta do 1996/97 Od 1997/98 do 1999/2000 Od 2000/01 do 2003/04 Od 2004/05 do 2009/10 Od 2010/11 do 2012/13 Od 2013/14 do 2015/16 Od 2016/17 do 2018/19 od 2019/20 dalje


SEZNAM PLANINSKIH ORIENTACIJSKIH TEKMOVANJ
(in znani rezultati ekip PD Žalec)

 

Savinjska planinska orientacijska liga 2000/01

Dobrovlje 2000 (Čreta); PD Vransko; 21.10.2000
kategorija B - 3. mesto - PD Žalec B1 (Grega Jerin, Grega Rojnik, Jernej Jerin, Rokm Lovrenčič, Matej Potušek)
kategorija B - 9. mesto - PD Žalec B2 (Sandi Križnik, Tomaž Velečič, Marko Intihar, Denis Kozel)
kategorija C - 4. mesto - PD Žalec (Jure Cencelj, Črt Birsa, Matija Rojnik, Jaša Koceli)
kategorija D - 2. mesto - PD Žalec (Albina Vahen, Boštjan Grobler, Matjaž Žohar)
kategorija E - 3. mesto - PD Žalec (Frida Pečnik Rojnik, Vlado Rojnik, Ludvik Semprimožnik)

Ponikva 2000; 11.11.2000
kategorija A - 3. mesto - Žalec 1 (Aljaž Krulec, Grega Brglez, Matic Brglez, Denis Klanšek, Dani Vinder)
kategorija A - 6. mesto - Žalec 2 (Matija Cokan, Benjamin Pohole, Jernej Novak, Miha Florjanc, Sašo Klanšek)
kategorija A - 6. mesto - Žalec 3 (Sara Veber, Anja Lampečnik, Sara Humski)
kategorija B - 6. mesto - Žalec 3 (Sašo Raševič, Denis Kos, Domen Lovrec, Matic Brezovnik)
kategorija B - 6. mesto - Žalec 2 (Tomaž Velečič, Tomaž Podgornik, Denis Kozel, Sandi Križnik)
kategorija B - 8. mesto - Žalec 1 (Grega Jerin, Rok Lovrenčič, Jernej Jerin, Grega Rojnik, Dušan Potočnik)
kategorija C - 4. mesto - Žalec 1 (Matija Rojnik, Jaša Koceli)
kategorija D - 1. mesto - Žalec 1 (Andrej Kampuš, Boštjan Grobler, Mateja Grobler)
kategorija D - 5. mesto - Žalec 2 (Robi Gril, Katarina Golja, Natalija Ulaga, Grega Lipovšek)
kategorija E - 1. mesto - Žalec 1 (Frida Pečnik Rojnik, Vlado Rojnik, Albina Vahen)

Gora 01; PD Polzela; 10.03.2001
kategorija B - 4. mesto - PD Žalec 1
kategorija B - 9. mesto - PD Žalec 2
kategorija C - 3. mesto - PD Žalec 1 (Jaša Koceli, Matija Rojnik, Črt Birsa)
kategorija C - 4. mesto - PD Žalec 2 (Jure Cencelj, Miodrag Važič, Luka Žuža)
kategorija D - 4. mesto - PD Žalec 1
kategorija D - 5. mesto - PD Žalec 2
kategorija D - 6. mesto - PD Žalec 3
kategorija E - 3. mesto - PD Žalec 1 (Frida Pečnik Rojnik, Vlado Rojnik, Lidija Semprimožnik, Ludvik Semprimožnik)

Hom 2001; PD Zabukovica; 07.04.2001
kategorija C - 3. mesto - PD Žalec (Luka Žuža, Miodrag Važič)
kategorija D - 1. mesto - PD Žalec (Robi Gril, Andrej Kampuš, Boštjan Grobler)
kategorija E - 3. mesto - PD Žalec (Frida Pečnik Rojnik, Vlado Rojnik, Lidija Semprimožnik, Ludvik Semprimožnik)

Rezultati orientacijske lige
kategorija A - 5. mesto - PD Žalec
kategorija B - 4. mesto - PD Žalec
kategorija C - 4. mesto - PD Žalec
kategorija D - 1. mesto - PD Žalec
kategorija E - 3. mesto - PD Žalec

 

Savinjska planinska orientacijska liga 2001/02

Dobrovlje 2001; PD Braslovče; 13.10.2001
kategorija B - 8. mesto - PD Žalec 1
kategorija C - 4. mesto - PD Žalec 1
kategorija D - 1. mesto - PD Žalec 2 (Boštjan Grobler, Mateja Grobler, Andrej Kampuš, Mateja Gruden)
kategorija D - 4. mesto - PD Žalec 1 (Robert Gril, Katarina Golja, Gregor Lebič, ...)
kategorija E - 4. mesto - PD Žalec 1 (Vlado Rojnik, Lidija in Ludvik Semprimožnik, Anica in Vinko Vodušek)

Galicija 2001; PD Žalec; 17.11.2001
kategorija A - 3. mesto - Žalec 1 (Gašper Florjanc, Matic Brglez, Miha Florjanc, Leon Ašenberger, Toni Grobelnik)
kategorija A - 5. mesto - Žalec 2 (Anja Horvat, Sašo Grobelnik, Vesna Messec, Petra Koprivc, Tina Kapitler)
kategorija B - 2. mesto - Žalec 2 (Grega Rojnik, Grega Turnšek, Aljaž Žolnir, Matej Putušek)
kategorija B - 4. mesto - Žalec 1 (Klemen Podpečan, Žiga Rozman, Marko Intihar, Denis Kozel)
kategorija C - 3. mesto - Žalec 1 (Miodrag Važič, Nina Maček)
kategorija E - 3. mesto - Žalec 1 (Vlado Rojnik, Frida Pečnik Rojnik, Lidija Semprimožnik, Ludvik Semprimožnik)

Dobrič 02; PD Polzela; 16.03.2002
kategorija B - 3. mesto - Žalec B1
kategorija C - 8. mesto - Žalec C1
kategorija E - 2. mesto - Žalec E1

Gozdnik / Hom; PD Zabukovica; 06.04.2002
kategorija D - 5. mesto - PD Žalec D1 (Magda Žohar, Robi Gril, Matjaž Žohar)
kategorija E - 3. mesto - PD Žalec E1 (Vlado Rojnik, Frida Pečnik Rojnik, Lidija Semprimožnik, Ludvik Semprimožnik)

Rezultati orientacijske lige
kategorija A - 5. mesto - PD Žalec
kategorija B - 4. mesto - PD Žalec
kategorija C - 5. mesto - PD Žalec
kategorija D - 5. mesto - PD Žalec
kategorija E - 3. mesto - PD Žalec

 

Savinjska planinska orientacijska liga 2002/03

Dobrovlje, Čreta; PD Braslovče, PD Vransko; 26.10.2002
kategorija C - 2. mesto - Žalec C1 (Miodrag Važič, Simona Važič, Matija Rojnik, Luka Žuža)
kategorija E - 3. mesto - Žalec E1 (Vlado Rojnik, Lidija Semprimožnik, Ludvik Semprimožnik)
kategorija F - 2. mesto - Žalec F1 (Andrej Žohar, Magda Žohar, Matjaž Žohar)

Ponikva 2002; PD Žalec; 16.11.2002
kategorija A - 4. mesto - Žalec 1 (Aljaž Jelen, Alen Kušar, Žiga Novak, Toni Grobelnik)
kategorija B - 4. mesto - Žalec 1 (Luka Lindič, Matic Cimperman)
kategorija C - 3. mesto - Žalec 1 (Simona Važič, Matija Rojnik)
kategorija D - 4. mesto - Žalec 1 (Maja Golec, Lucija Bratina, Andrej Kampuš, Primož Trop)
kategorija E - 6. mesto - Žalec 1 (Vlado Rojnik, Lidija Semprimožnik, Ludvik Semprimožnik)
kategorija F - 1. mesto - Žalec 1 (Magda Žohar, Andrej Žohar)

Gora Oljka 2003; PD Polzela; 22.03.2003
kategorija F - 2. mesto - PD Žalec (Andrej Žohar, Magda Žohar, Matjaž Žohar)

Griže / Hom 2003; PD Zabukovica; 05.04.2003
kategorija B - 7. mesto - PD Žalec (Luka Lindič, Klara Pečnik, Ines Verdel, Anja Polanec, Urška Pristovšek)
kategorija C - 7. mesto - PD Žalec (Matija Rojnik, Jernej Turnšek)
kategorija E - 4. mesto - PD Žalec (Vlado Rojnik, Frida Pečnik Rojnik)
kategorija F - 2. mesto - PD Žalec (Andrej Žohar, Magda Žohar, Matjaž Žohar)

Rezultati orientacijske lige
kategorija A - 5. mesto - PD Žalec
kategorija B - 5. mesto - PD Žalec
kategorija C - 4. mesto - PD Žalec
kategorija D - 4. mesto - PD Žalec
kategorija E - 4. mesto - PD Žalec
kategorija F - 1. mesto - PD Žalec

 

Savinjska planinska orientacijska liga 2003/04

Braslovško jezero; PD Braslovče, 11.10.2003
kategorija C - 2. mesto - PD Žalec C1 (Matija Rojnik, Jure Cencelj, Simona Važič, Črt Birsa)
kategorija C - x. mesto - PD Žalec C2 (Jaša Koceli, Matej Cehner, Nina Maček, ..., ...)
kategorija D - 3. mesto - PD Žalec D1 (Robert Gril, ...)
kategorija E - 5. mesto - PD Žalec E1 (Frida Pečnik Rojnik, Vlado Rojnik)
kategorija F - 2. mesto - PD Žalec F1 (Andrej Žohar, Magda Žohar, Matjaž Žohar)

Galicija 2003; PD Žalec; 08.11.2003
kategorija A - 12. mesto - Žalec 1 (Uroš Dimec, Aljaž Vipavč, Žiga Novak, Mojca Podpečan)
kategorija A - 13. mesto - Žalec 2 (Katarina Čretnik, Anamarie Kugler, Anja Grobelnik, Karmen Križnik)
kategorija C - 4. mesto - Žalec 1 (Simona Važič, Miodrag Važič, Jure Cencelj)
kategorija E - 5. mesto - Žalec 1 (Vlado Rojnik, Dani Jelen, Ada Jelen)
kategorija F - 1. mesto - Žalec 1 (Andrej Žohar, Magda Žohar, Matjaž Žohar)

Založe 2004; PD Polzela; 27.03.2004
kategorija C - 4. mesto - Žalec C1 (Miodrag Važič, Jure Cencelj, Matija Rojnik)
kategorija F - 1. mesto - Žalec F1 (Tjaša Žohar, Andrej Žohar, Magda Žohar, Matjaž Žohar)

Griže / Hom 2004; PD Zabukovica; 03.04.2004
kategorija C - 1. mesto - Žalec 1 (Grega Turnšek, Jernej Turnšek, Matija Rojnik)
kategorija C - 3. mesto - Žalec 2 (Črt Birsa, Luka Žuža, Mitja Horvat)
kategorija E - 5. mesto - Žalec (Frida Pečnik Rojnik, Vlado Rojnik)
kategorija F - 1. mesto - Žalec (Petra Žohar, Tjaša Žohar, Magda Žohar, Matjaž Žohar)

Rezultati orientacijske lige
kategorija A - ?. mesto - PD Žalec
kategorija C - ?. mesto - PD Žalec
kategorija D - ?. mesto - PD Žalec
kategorija E - ?. mesto - PD Žalec
kategorija F - ?. mesto - PD Žalec

Število obiskov: 27013 , izdelano v 0.17854118347168 s
Poslji postoinfo@pdzalec.si