PD Žalec in POT    
   ... domov   Začetna leta do 1996/97 Od 1997/98 do 1999/2000 Od 2000/01 do 2003/04 Od 2004/05 do 2009/10 Od 2010/11 do 2012/13 Od 2013/14 do 2015/16 Od 2016/17 do 2018/19 od 2019/20 dalje


SEZNAM PLANINSKIH ORIENTACIJSKIH TEKMOVANJ
(in znani rezultati ekip PD Žalec)

 

Savinjska planinska orientacijska liga 2013/14

Vransko 2013; PD Vransko; 19.10.2013
kategorija A - 1. mesto - PD Galicija A2 (Maj Pinter, Aljaž Arnšek, Ajda Mandelc, Žiga Terbovc, Tiana Cizej)
kategorija A - 3. mesto - PD Žalec A1 (Luka Logar, Svit Jesenk, Gašper Jesenk, Ajda Vybihal, Andraž Teržan)
kategorija A - 6. mesto - PD Galicija A3 (Tjaša Lešnik, Zala Vozelj, Zala Kapitler, Katarina Klara Rehar, Blaž Mandelc, Vid Vozelj)
kategorija A - 7. mesto - PD Žalec A2 (Nuša Pusovnik, Estera Kos, Suzana Lesjak Glavač, Ana Dušak, Ana Pinter, Larisa Levar, Pia Ramšak)
kategorija A - 9. mesto - PD Galicija A1 (Anže Perc, Tamara Korenak, Ana Grobelnik, Mojca Meklav, Jakob Miglič)
kategorija A - 9. mesto - OŠ Petrovče A1 (Anže Joševc, Lovro Kavčič, Lovro Čeh Brežnik)
kategorija B - 1. mesto - PD Žalec B1 (Tamara Levar, Katja Fijavž, Patricija Ramšak, Eva Pinter)
kategorija B - 4. mesto - OŠ Petrovče B1 (Manja Kavčič, Aljaž Pečnik, Miha Drame, Florijan Brežnik, Luka Krumpak, Janik Ašenberger)
kategorija E - 4. mesto - PD Žalec E1 (Matej Logar, Franci Lesjak, Vlado Rojnik, Magda Žohar, Matjaž Žohar)
kategorija F - 2. mesto - PD Žalec F1 (Eva Žuža, Tina Mlinarič, Luka Žuža)

Polzela 2013; PD Polzela; 16.11.2013
kategorija A - 3. mesto - PD Žalec A2 (Svit Jesenk, Gašper Jesenk, Ajda Vybihal, Andraž Teržan, Laura Požin)
kategorija A - 4. mesto - PD Galicija A3 (Tjaša Lešnik, Zala Vozelj, Zala Kapitler, Katarina Klara Rehar, Neža Podpečan Toplak)
kategorija A - 7. mesto - OŠ Petrovče A1 (Anže Joševc, Lovro Kavčič, Lovro Čeh Brežnik)
kategorija A - 8. mesto - PD Galicija A1 (Tamara Korenak, Ana Grobelnik, Maj Pinter, Nejc Čerčnik, Taja Čerčnik, Jakob Miglič)
kategorija A - 9. mesto - PD Žalec A1 (Suzana Lesjak Glavač, Ana Pinter, Larisa Levar, Pia Ramšak)
kategorija A - 11. mesto - PD Galicija A2 (Aljaž Arnšek, Ajda Mandelc, Tiana Cizej, Blaž Mandelc, Vid Vozelj)
kategorija B - 2. mesto - PD Žalec B1 (Tamara Levar, Katja Fijavž, Patricija Ramšak, Tit Arnšek)
kategorija B - 8. mesto - OŠ Petrovče B1 (Manja Kavčič, Aljaž Pečnik, Miha Drame, Florijan Brežnik, Luka Krumpak, Janik Ašenberger)
kategorija E - 3. mesto - PD Žalec E1 (Slobodan Ivanovič, Franci Lesjak, Vlado Rojnik, Magda Žohar, Matjaž Žohar)
kategorija F - 2. mesto - PD Žalec F1 (Eva Žuža, Tina Mlinarič, Luka Žuža)

Jedert 2014; PD Žalec; 29.03.2014
kategorija A - 2. mesto - OŠ Petrovče A1 (Lovro Kavčič, Gašper Mirnik, Matija Vitasovič)
kategorija A - 3. mesto - PD Žalec A1 (Svit Jesenk, Ajda Vybihal, Andraž Teržan, Laura Požin, Luka Logar)
kategorija A - 4. mesto - PD Žalec A2 (Suzana Lesjak Glavač, Ana Dušak, Larisa Levar, Estera Kos, Nuša Pusovnik)
kategorija A - 5. mesto - PD Galicija A3 (Tjaša Lešnik, Zala Vozelj, Zala Kapitler, Vid Vozelj, Juš Ašenberger)
kategorija A - 8. mesto - PD Galicija A1 (Aljaž Arnšek, Anže Perc, Nejc Čerčnik, Žiga Terbovc, Jakob Miglič)
kategorija A - 9. mesto - PD Galicija A2 (Tiana Cizej, Ajda Mandelc, Tamara Korenak, Blaž Mandelc, Vid Vozelj)
kategorija B - 1. mesto - OŠ Petrovče B1 (Manja Kavčič, Aljaž Plantak, Miha Drame, Florijan Brežnik, Luka Krumpak, Janik Ašenberger)
kategorija B - 6. mesto - PD Žalec B1 (Tamara Levar, Katja Fijavž, Tit Arnšek)
kategorija E - 2. mesto - PD Žalec E1 (Matej Logar, Slobodan Ivanovič, Franci Lesjak)
kategorija F - 2. mesto - PD Žalec F1 (Eva Žuža, Tina Mlinarič, Luka Žuža)

Rezultati orientacijske lige
kategorija A - 2. mesto - PD Žalec
kategorija A - 2. mesto - PD Galicija
kategorija A - 6. mesto - OŠ Petrovče
kategorija B - 1. mesto - PD Žalec
kategorija B - 3. mesto - OŠ Petrovče
kategorija E - 2. mesto - PD Žalec
kategorija F - 2. mesto - PD Žalec

 

Savinjska planinska orientacijska liga 2014/15

Kostanjev POT 2014; PD Zabukovica; 4.10.2014
kategorija A - 2. mesto - PD Žalec A1 (Luka Logar, Svit Jesenk, Gašper Jesenk, Ajda Vybihal, Tit Živkovič, Rožle Vybihal)
kategorija A - 8. mesto - OŠ Petrovče A1 (Anže Perc, Maj Pinter, Maks Jereb)
kategorija A - 9. mesto - PD Galicija A2 (Zala Vozelj, Neža Podpečan Toplak, Katarina Klara Rehar, Taja Čerčnik, Matea Žnidar)
kategorija A - 11. mesto - PD Galicija A1 (Jakob Miglič, Blaž Mandelc, Vid Vozelj, Jakob Ašenberger, Juš Ašenberger)
kategorija B - 1. mesto - OŠ Petrovče B2 (Miha Drame, Florijan Brežnik, Lovro Kavčič)
kategorija B - 10. mesto - OŠ Petrovče B1 (Aljaž Arnšek, Jan Perc, Lovro Čeh Brežnik, Matija Vitasovič, Jan Šanca)
kategorija B - 15. mesto - PD Žalec B1 (Andraž Teržan, Estera Kos, Žiga Leskovšek, Laura Požin)
kategorija B - 16. mesto - PD Galicija B1 (Ajda Mandelc, Tiana Cizej, Ana Grobelnik, Zala Kapitler, Tjaša Lešnik)
kategorija C - 4. mesto - PD Žalec C1 (Tit Arnšek, Manja Kavčič, Katja Fijavž)
kategorija E - 3. mesto - PD Žalec E1 (Matej Logar, Magda Žohar, Matjaž Žohar)

POT Braslovče - Šmatevž 2014; PD Braslovče; 15.11.2014
kategorija A - 1. mesto - PD Žalec A1 (Luka Logar, Svit Jesenk, Gašper Jesenk, Ajda Vybihal, Rožle Vybihal, Tit Živkovič, Larisa Levar, Pia Ramšak, Anže Marinkovič)
kategorija A - 2. mesto - PD Galicija A1 (Jakob Miglič, Blaž Mandelc, Vid Vozelj, Jakob Ašenberger, Juš Ašenberger)
kategorija A - 4. mesto - OŠ Petrovče A1 (Anže Perc, Maj Pinter, Maks Jereb, Žiga Terbovc)
kategorija A - 5. mesto - PD Galicija A2 (Zala Vozelj, Neža Podpečan Toplak, Katarina Klara Rehar, Taja Čerčnik, Lana Obreza)
kategorija B - 4. mesto - OŠ Petrovče B2 (Aljaž Arnšek, Jan Perc, Timej Ašenberger, Matija Vitasovič, Jan Šanca)
kategorija B - 5. mesto - OŠ Petrovče B1 (Miha Drame, Florijan Brežnik, Lovro Kavčič)
kategorija B - 11. mesto - PD Žalec B1 (Andraž Teržan, Žiga Leskovšek, Laura Požin)
kategorija B - 12. mesto - PD Galicija B1 (Ajda Mandelc, Ana Grobelnik, Zala Kapitler, Tjaša Lešnik)
kategorija C - 5. mesto - PD Žalec C1 (Tamara Levar, Manja Kavčič, Katja Fijavž)
kategorija E - 2. mesto - PD Žalec E1 (Matej Logar, Magda Žohar, Slobodan Ivanovič, Ivan Brežnik, Matjaž Žohar)

POT Vransko 2015; PD Vransko; 25.04.2015
kategorija A - 2. mesto - PD Galicija A2 (Zala Vozelj, Neža Podpečan Toplak, Katarina Klara Rehar, Lana Obreza, Matea Žnidar)
kategorija A - 3. mesto - PD Galicija A1 (Jakob Miglič, Vid Vozelj, Jakob Ašenberger, Juš Ašenberger, Anej Lešnik)
kategorija A - 5. mesto - PD Žalec A1 (Luka Logar, Svit Jesenk, Gašper Jesenk, Ajda Vybihal, Tit Živkovič, Anže Marinkovič)
kategorija A - DNF - OŠ Petrovče A1 (Anže Perc, Maj Pinter, Maks Jereb, Žiga Terbovc)
kategorija B - 6. mesto - OŠ Petrovče B1 (Lovro Kavčič, Aljaž Arnšek, Florijan Brežnik, Lovro Čeh Brežnik, Jan Šanca)
kategorija B - 7. mesto - PD Žalec B1 (Andraž Teržan, Žiga Leskovšek, Laura Požin, Estera Kos, Nuša Pusovnik, Ana Dušak)
kategorija B - 9. mesto - PD Galicija B1 (Ana Grobelnik, Zala Kapitler, Tjaša Lešnik)
kategorija C - DNF - PD Žalec C1 (Tit Arnšek, Manja Kavčič, Katja Fijavž)
kategorija E - 4. mesto - PD Žalec E1 (Matej Logar, Magda Žohar, Vlado Rojnik)

Rezultati orientacijske lige
kategorija A - 1. mesto - PD Žalec
kategorija A - 3. mesto - PD Galicija
kategorija A - 6. mesto - OŠ Petrovče
kategorija B - 2. mesto - OŠ Petrovče
kategorija B - 6. mesto - PD Žalec
kategorija B - 7. mesto - PD Galicija
kategorija C - 4. mesto - PD Žalec
kategorija E - 3. mesto - PD Žalec

 

Savinjska planinska orientacijska liga 2015/16

POT Vinca 2015; PD Polzela; 17.10.2015
kategorija A - 4. mesto - PD Žalec A3 (Ožbej Vozelj, Aljaž Trobiš, Nuša Bizjak, Laura Pina Rožič, Živa Štorman)
kategorija A - 5. mesto - PD Galicija A1 (Vid Vozelj, Juš Ašenberger, Blaž Mandelc)
kategorija A - 7. mesto - PD Žalec A2 (Nace Tomc, Tian Terner, Jaka Žagar, Gaj Studnička, Luka Pavič, Tine Turk)
kategorija A - 8. mesto - OŠ Petrovče A1 (Neltje Ravnikar, Mateja Žnidar, Janja Rožanc)
kategorija A - prekoračen čas - PD Žalec A1 (Ajda Vybihal, Rožle Vybihal, Gašper Jesenk, Anže Marinkovič, Bine Turk)
kategorija B - 2. mesto - PD Žalec B1 (Žiga leskovšek, Laura Požin, Andraž Teržan, Ana Dušak, Estera Kos, Nina Metličar)
kategorija B - 3. mesto - OŠ Petrovče B1 (Lovro Kavčič, Lovro Čeh Brežnik, Jan Perc, Ajda Mandelc, Tiana Cizej)
kategorija B - 7. mesto - PD Žalec B2 (Luka Logar, Svit jesenk, Tim Lamovšek, Vid Razinger, Tim Seles)
kategorija B - 8. mesto - OŠ Petrovče B4 (Anže Jošovc, Jan Šanca, Miha Ciglar, Matija Vitasovič)
kategorija B - 11. mesto - PD Galicija B1(Zala Vozelj, Neža Toplak Podpečan, Katarina Rehar)
kategorija B - 13. mesto - OŠ Petrovče B3 (Žiga Terbovc, Anže Perc, Maks Jereb, Maj Pinter)
kategorija B - 14. mesto - OŠ Petrovče B1 (Tjaša Lešnik, Zala Kapitler, Nika Hlupič)
kategorija E - 4. mesto - PD Žalec E1 (Matej Logar, Magda Žohar, Vlado Rojnik, Ksenija Kavčič, Matjaž Žohar)

POT Steska 2015; PD Žalec; 14.11.2015
kategorija A - 1. mesto - PD Galicija A1 (Blaž Mandelc, Vid Vozelj, Juš Ašenberger, Lana Ašenberger, Neža Ašenberger, Blaž Krulec, Julija Ašenberger, Iva Marčič)
kategorija A - 2. mesto - PD Žalec A3 (Aljaž Trobiš, Ožbej Vozelj, Gregor Vozelj, Živa Štorman, Laura Pina Rožič, Nuša Bizjak)
kategorija A - 3. mesto - OŠ Petrovče A1 (Anej Lešnik, Janja Rožanc, Neltje Ravnikar)
kategorija A - 4. mesto - POŠ Ponikva A1 (Pia Ramšak, Larisa Levar, Eva Verdev, Katarina Dušak, Tim Vasle)
kategorija A - 7. mesto - PD Žalec A1 (Gašper Jesenk, Rožle Vybihal, Anže Marinkovič, Ajda Vybihal, Bine Turk)
kategorija A - prekoračen čas - PD Žalec A2 (Nace Tomc, Tian Terner, Jaka Žagar, Luka Pavič, Gaj Studnička, Tine Turk)
kategorija B - 2. mesto - OŠ Petrovče B4 (Florjan Brežnik, Aljaž Arnšek, Lovro Kavčič, Tiana Cizej, Ajda Mandelc)
kategorija B - 5. mesto - OŠ Petrovče B2 (Žiga Terbovc, Anže Perc, Maj Pinter, Maks Jereb)
kategorija B - 6. mesto - OŠ Petrovče B3 (Lovro Čeh Brežnik, Anže Jošovc, Miha Cigler, Gal Dosedla, Matija Vitasovič)
kategorija B - 8. mesto - PD Žalec B2 (Svit Jesenk, Tim Seles, Vid Rancinger, Tin Lamovšek, Luka Logar)
kategorija B - 10. mesto - PD Galicija B1(Antje Ravnikar, Zala Kapitler, Nika Hlupič, Zala Vozelj, Tjaša Lešnik, Ana Grobelnik)
kategorija B - 11. mesto - PD Žalec B1 (Andraž Teržan, Ana Dušak, Laura Požin, Ester Kos, Žiga Leskošek, Nuša Pusovnik)
kategorija E - 1. mesto - PD Žalec E1 (Matej Logar, Magda Žohar, Vlado Rojnik)

POT Megojnce 2016; PD Zabukovica; 16.04.2016
kategorija A - 1. mesto - POŠ Ponikva A1 (Nika Pasar-Rezman, Pia Ramšak, Larisa Levar, Tim Vasle, Gašper Jelen)
kategorija A - 5. mesto - PD Žalec A1 (Anže Marinkovič, Ajda Vybihal, Bine Turk, Ožbej Vozelj, Gregor Vozelj)
kategorija A - 6. mesto - PD Galicija A1 (Blaž Mandelc, Vid Vozelj, Lana Ašenberger, Neža Ašenberger, Taja Čerčnik, Blaž Krulec, Ivan Marčič)
kategorija A - 7. mesto - PD Žalec A2 (Tian Terner, Jaka Žagar, Gaj Studnička, Tine Turk)
kategorija B - 4. mesto - OŠ Petrovče B3(Antje Ravnikar, Zala Kapitler, Nika Hlupič, Ajda Mandelc, Ana Grobelnik)
kategorija B - 5. mesto - PD Galicija B1 (Gal Dosedla, Matija Vitasovič, Jan Šanca)
kategorija B - 6. mesto - PD Žalec B1 (Andraž Teržan, Ana Dušak, Laura Požin, Žiga Leskošek, Svit Jesenk, Luka Logar)
kategorija B - 8. mesto - OŠ Petrovče B2 (Florjan Brežnik, Aljaž Arnšek, Lovro Kavčič, Tim Ašenberger, Maks Jereb)
kategorija E - 2. mesto - PD Žalec E1 (Ksenija Kavčič, Slobodan Ivanovič, Matej Logar, Matjaž Žohar, Vlado Rojnik)

Rezultati orientacijske lige
kategorija A - 2. mesto - PD Galicija
kategorija A - 3. mesto - PD Žalec
kategorija A - 4. mesto - POŠ Ponikva
kategorija A - 7. mesto - OŠ Petrovče
kategorija B - 2. mesto - OŠ Petrovče
kategorija B - 4. mesto - PD Žalec
kategorija B - 6. mesto - PD Galicija
kategorija E - 2. mesto - PD Žalec

Število obiskov: 26701 , izdelano v 0.16370797157288 s
Poslji postoinfo@pdzalec.si