Sekcija Ponikva    
   ... domov  


Zaživela planinska sekcija na Ponikvi

V soboto, 20. 3. 2016, je bila na Ponikvi pri Žalcu letna konferenca Planinske sekcije Ponikva, ki deluje v okviru PD Žalec. Sekcija je bila ustanovljena februarja leta 1993, ko je včlanila 126 članov ter speljala številne planinske izlete.

Glavna naloga sekcije je bila organizacija pohoda po obrobju krajevne skupnosti Ponikva.

Sekcija je doživljala vzpone in padce, a pohod po Ponikvi je postal tradicionalen in je bil izveden že 23-krat, vedno zadnjo nedeljo v avgustu.

Sicer Ponkovljani veliko hodimo rekreativno, v družinskem in prijateljskem krogu.

Je pa v letu 2015 prišla od krajanov pobuda, da bi sekcija ponovno oživela in da bi spet organizirali daljše planinske izlete.

Tako je bil v mesecu aprilu sestanek, kjer so imenovali nov odbor sekcije. Naredili so plan dela za leto 2015 in si razdelili naloge.

Sedaj je v sekcijo vključenih 46 članov.

Ob ponovni oživitvi sekcije je poudarek tudi na delu z mladimi, s šolsko mladino. Vključujejo jih v mladinske planinske izlete PD Žalec ter na tekmovanja Savinjske planinske orientacijske lige.

Z novim elanom je nov odbor izvedel 24. pohod po Ponikvi. Izpeljali so planinski vzpon na Peco, se udeležili pohoda od Litije do Čateža.
V jeseni so izvedli tekmovanje v orientaciji Savinjske orientacijske lige.
Izpeljali so še več manjših rekreativnih pohodov po bližnji okolici (Kjumberk, Koželj).

PS Ponikva ima tudi svojo facebook stran in je dobro obiskana.

 

UPRAVNI ODBOR sestavljajo:
- Dani Jelen - predsednik PS Ponikva (041 829 936)
- Marjan Žibret - podpredsednik PS Ponikva (041 783 128)
- Jernej Vasle - obveščanje, splet, facebook
- Tanja Vasle - delo z mladimi, šola, tajnica PS
- Suzana Šelih - blagajničarka
- Danica Jelen - članica

 

Ponikva, 20.3.2016, Nada Jelen

 

---------------------------------------------------------------------

15 LET DELOVANJA PLANINSKE SEKCIJE PONIKVA PRI ŽALCU

Po letu 1990 je društveno življenje na Ponikvi močno zaživelo. V okviru društev so krajani obnovili društvene prostore in dvorano v zadružnem domu ter se lotili izgradnje gasilskega oziroma večnamenskega doma.

Radi pa smo prosti čas preživljali še drugače, začeli smo množično hoditi na planinske izlete. In tako je nastala pobuda, da bi v kraju ustanovili planinsko društvo. Povezali smo se s planinskim društvom Žalec in se dogovorili, da na Ponikvi ustanovimo planinsko sekcijo. Do ustanovitve je prišlo na pobudo Danijela Jelena in Jakoba Velerja.

Ustanovni sestanek je bil 26. februarja 1993 ob 19. uri v sejni sobi zadružnega doma na Ponikvi. Sestanka se je udeležilo 39 krajanov ter predstavnika PD Žalec Dušan ŠIP in Marija Sirk, ki je v drugem delu predvajala diapozitive z mladinskega  planinskega tabora na Jezerskem.

Za prvega predsednika PS Ponikva je bil izvoljen Danijel Jelen, prvi člani UO pa so bili: Vasle Anton, Dražnik Stane, Zupanc Anton, Kos Sergej in Veler Karmen.

Dva člana PS Ponikva sta postala tudi člana UO PD Žalec.

 Prvi organizirani izlet sekcije je bil 27. aprila 1993 na Bukovico. Udeležilo se ga je 37 krajanov in do Griž smo se popeljali z avtobusom. Bil je krasen družabni izlet z veliko smeha, dobre volje in sploh veselja, kar pa je značilno za vse naslednje izlete. Še v istem letu smo izvedli izleta na Golico in  na Raduho, se udeležili pohoda po KS Galicija.

 Največ aktivnosti pa smo vložili v pripravo prvega pohoda po obrobju KS Ponikva, kateremu smo določili tradicionalni datum - zadnja nedelja v avgustu. Udeležilo se ga je 120 pohodnikov. Pohod smo razdelili na severni in južni del, in pot tako spreminjali. V petnajstih letih smo pošteno spoznali Ponikovsko planoto in prijaznost ter gostoljubnost domačinov, saj so nas gostili na številnih postojankah. 

 V letu 1994 smo obiskali Mrzlico in Kal, Uršljo Goro, Triglav, šli po Lebstikovi poti od Litije do Čateža.

2. aprila 1995 smo v enem dnevu, peš s Ponikve, prehodili transverzalo Vinske Gore (30 pohodnikov). V tem letu smo šli še na Goro Oljko - peš s Ponikve, na Kamniško sedlo, na Mangrt, na Levstikov pohod ter na Bukovico.

Med množičnejšimi izleti v letu 1996 je bil izlet na Veliko planino (36 udeležencev).

V letu 1997 smo splezali na Kamnik, Hom in Gozdnik. Šli smo na Paški Kozjak, na Krn ter na Peco.

Leto 1998 smo pričeli s pohodom na Kjumberk, nato na Koželj ter se udeležili zimskega pohoda na Snežnik. Vključili smo se v skupno osvajanje Savinjske poti.

Aprila smo postavili mizo in klop PS Ponikva na Šentjungertu. Maja smo imeli izlet na Golico.

V letu 1999 ni bilo večjih skupinskih izletov, so pa ljudje veliko hodili v hribe in gore v manjših skupinah ali družinsko.

Prav množično pa je postalo "sprehajanje" oziroma pohodništvo po Ponikovski planoti, najbolj ob nedeljskih popoldnevih, pa tudi ob večerih v daljših dneh.

 Ob prihajajočem letu 2000 so člani UO PS Ponikva - Dani Jelen, Stane Dražnik in Franc Mandelc obiskali družine in aktivne člane, ki so sodelovali pri pripravi postojank ob pohodih po obrobju KS Ponikva. Zahvalili  so se jim s stenskim koledarjem s planinsko motiviko in napisom PLANINSKA SEKCIJA PONIKVA, kemičnim svinčnikom z istim napisom ter buteljko.

 Vsa leta smo nadaljevali s tradicionalnim pohodom po KS Ponikva - vedno zadnjo nedeljo v avgustu. Pohoda se je udeležilo tudi do 400 pohodnikov. Nekaj let se je udeleževala skupina iz Trbovelj, 2006 pa je prišla skupina PD Kočevje iz Kostela pri Fari. 

Posebej zanimiv je bil letošnji izlet na Šmarno Goro, ki ga je sekcija organizirala za vse tiste krajane, ki so v štirinajstih letih brezplačno nudili hišne dobrote na pohodih po obrobju KS Ponikva. Tega izleta se je udeležilo 48 krajanov. Imeli smo krasno vreme, dobro vzdušje in tako spoznali tudi to goro, nazaj grede pa smo se ustavili še v Mozirskem gaju in si ogledali razstavo buč.

 V letu 2005/06 je deset Ponkovljanov osvojilo Šaleško transverzalo.

 Triglav je tudi idol Ponkovljanov in vsako leto se jih precej odpravi na naš najvišji vrh.

 Vsa leta organiziramo tudi prvomajski pohod, skupaj s turističnim in športnim društvom. Pohod je krajevnega merila in vključuje vsa društva pa tudi ostale krajane ter je izpeljan v bližnji okolici, peš s Ponikve.

 Skupaj s športnim društvom smo že nekajkrat organizirali  tek po KS Ponikva v okviru krajevnega praznika.

 Na Ponikvi smo izpeljali tudi precej tekmovanj Savinjske orientacijske lige, saj je razgiban teren zelo zanimiv za tovrstno tekmovanje. Tekmovanj se je udeležilo tudi po 120 tekmovalcev.

 Člani PS Ponikva smo bili aktivni tudi pri vzdrževanju planinskega doma PD Žalec na Bukovici, zlasti pri obnavljanju tovorne vlečnice ter pri postavljanju klopi pri domu.

 Nenazadnje naj omenim še zanimivi triatlon v raznih igrah med PD Žalec, PS Galicija in PS Ponikva, ki smo ga izvajali tri leta. Vsako leto smo se srečali trikrat (na Bukovici, na Šentjungertu, na Ponikvi) in se pomerili v treh športnih igrah ( troskok, metanje kegljev, pikado, zadevanje balona na vrvici s kostanjevo ježico, met krogle "kamna", prebiranje fižola, vlečenje vrvi). Podelili smo priznanja in pokal in po treh letih je PS Ponikva dobila pokal v trajno last.

 Naj povem še to, da je skrbno vodena kronika PS Ponikva, od zapisnika ustanovnega sestanka dalje pa do vseh pohodov in izletov, vseh pohodov po KS Ponikva, orientacijskih tekmovanj - s slikami in opisi.

 

Zapisala Nada Jelen

Število obiskov: 7096 , izdelano v 0.1090099811554 s
Poslji postoinfo@pdzalec.si